Ny bestyrelse i Project Zero-Fonden skal styrke indsats og samarbejde frem mod 2025

fyrtøjet hc andersen Project Zero-Fonden har afholdt årsmøde og konstitueret den nye bestyrelse for de kommende fire år. Lars Tveen, President i Danfoss Heating Segment, blev valgt til formand og borgmester Erik Lauritzen til næstformand. Nye i fondsbestyrelsen er Henrik Bindslev, dekan for det tekniske fakultet ved SDU Syddansk Universitet samt Allan Hermanni, ansvarlig for bygningsdrift på tværs af hele Danfoss-koncernen.

mikkel kryger gift smålands dejligste hus

Omstillingen til vedvarende energi skal op i gear

city bio randers Energieffektivisering baseret på samarbejdet mellem byrådet, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt den enkelte borger har siden 2007 været fundamentet for Sønderborgs ProjectZero-omstilling. Fremadrettet er der behov for at sætte mere fokus på at udbygge energiforsyningen med vedvarende energi, herunder grøn gas og grøn strøm fra både vindmøller og solceller.

karen pedersen skive Den nyvalgte bestyrelse for Project Zero-Fonden afspejler de fremadrettede udfordringer, og Lars Tveen glæder sig som formand for Project Zero-Fonden til de kommende fire års indsatser:

udtagelse til nm 2017 ”Vi er på mål-skiven takket være byrådets, borgernes og virksomhedernes stærke opbakning til ProjectZero-visionen. For at komme i mål skal vi op i gear og øge andelen af vedvarende energi i energisystemet – og udfordringen skal løses i et tættere samarbejde med bl.a. SDU Syddansk Universitet og områdets virksomheder”, fortæller formanden for Project Zero-Fondens bestyrelse Lars Tveen og fortsætter:

mathematica plot graph ”Bestyrelsens brede sammensætning er vigtig for det lokale samarbejde om at nå vores mål om CO2-neutralitet i 2029. Den nye bestyrelse afspejler partnerskabet bag ProjectZero og den lokale forankring, og sikrer dermed ProjectZero de nødvendige kompetencer til de kommende års udvikling”.

regnvejr og gummistøvler  

Triple-Helix samarbejde

frækt undertøj i hvidt Lars Tveen glæder sig særligt over, at Henrik Bindslev, dekan for det tekniske fakultet ved SDU Syddansk Universitet, har sagt ja til at blive bestyrelsesmedlem i ProjectZero:

paulus omvendelse billeder ”Sønderborg-områdets uddannelses- og forskningsinstitutioner kan booste områdets kompetencer og systemforståelse og dermed bidrage til øget vækst og nye grønne arbejdspladser i de mange Sønderborg-virksomheder, som allerede i dag udvikler og sælger klimaløsninger rundt omkring i verden”, siger Lars Tveen.

toppen af poppen babara moleko Samarbejdet mellem universiteter, virksomheder og kommuner er også kendt som såkaldte triple-helix samarbejder, som erfaringsmæssigt styrker innovation og værdiskabelse for partnerne og samfundet.

regioner i frankrig Siden 2007 har ProjectZero i samarbejde med bl.a. områdets borgere og virksomheder igangsat aktiviteter for at skabe et CO2-neutralt Sønderborg. Frem til udgangen af 2016 er den energirelaterede CO2-udledning i Sønderborg-området reduceret med 35%. Energiforbruget er reduceret med 17,5%, og omstillingen har resulteret i grøn jobskabelse indenfor bl.a. bygge- og anlægsbranchen.

hotel amerika ophold Sønderborg-området er således godt på vej; men for at komme i mål skal der sættes mere fokus på grøn transportomstilling samt den grønne energiforsyning, som bl.a. omfatter den kystnære vindmøllepark Lillebælt Syd.

nikki reed and ian somerhalder  

ProjectZeros fokus og forankring 

keramik kursus vejle ProjectZero-visionen driver Sønderborg-områdets omstilling til et CO2-neutralt vækstområde i 2029, som samtidig skaber vækst og grønne jobs i lokale virksomheder. Projektets implementering bygger på stærk involvering af borgere og andre lokale interessenter fokuseret indsats på:

 • energieffektiviseringer i private husholdninger, virksomheder, butikker, offentlige institutioner og landbruget,
 • omlægning af områdets energiforsyning til vedvarende energikilder,
 • demonstration af et fuldskala smart energisystem,
 • udvikling af de nødvendige kompetencer og uddannelser,
 • vækst gennem grøn forretningsudvikling i relaterede erhvervsklynger og brancher.

finance lab copenhagen ProjectZero-sekretariatet er forankret i Project Zero-Fonden med datterselskabet Project Zero A/S.

hay rundt bakkebord Project Zero-Fondens opgave er at sikre bred opbakning hos visionens primære interessenter, herunder sikre de økonomiske midler til drift af sekretariatet. Project Zero A/S er driftsselskabet, 100% ejet af Project Zero-Fonden, som med egne ansatte koordinerer og katalyserer implementeringen af den vedtagne strategi i samarbejde med områdets mange interessenter.

christiane schaumburg müller se og hør 18. april 2018

gammel mand griner presidenter i usa sticky fingers band jack and rose

Lars Tveen, Danfoss A/S, er formand for Project Zero-Fonden

kort vintage brudekjole

frederikssund lokal avis

tahm kench support Lars Tveen, formand, født 1963, indvalgt i fondens bestyrelse af 2009 af Bitten og Mads Clausens Fond, genvalgt i 2014 og 2018. Formand siden 2017, hvor han i sommeren overtog formandsposten efter Per Have, direktør for Bitten & Mads Clausens Fond.

de syv kunstarter Lars Tveen er til daglig President for Danfoss Heating Segment samt formand for bestyrelsen i Danfoss LLC, medlem af bestyrelsen i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), Dansk Industri – Energibranchen A/S, SKAKO A/S og Grøn Energi Danmark.

Project Zero-Fondens bestyrelse

sankt hans åbyhøj

pension danmark udbetaling Bestyrelsens sammensætning:

 • Lars Tveen, formand, President, Danfoss Heating Segment
 • Erik Lauritzen, næstformand, borgmester, Sønderborg Kommune
 • Tage Petersen, bestyrelsesmedlem, landmand og medlem af byrådet
 • Henrik Bindslev, bestyrelsesmedlem, dekan for det tekniske fakultet ved SDU Syddansk Universitet
 • Allan Hermanni, bestyrelsesmedlem og bygningsansvarlig i Danfoss-koncernen
 • Ole Damm, bestyrelsesmedlem og chefkonsulent i Syd Energi
 • Torben Poulsen, bestyrelsesmedlem, koncerndirektør i Syd Energi

forsider på synopsis

subaru impreza rally car Henrik Bindslev, dekan for det tekniske fakultet ved SDU Syddansk Universitet

lapper i højre hjernehalvdel

havregrynskager med chokolade Allan Hermanni, bygningsansvarlig i Danfoss-koncernen

ProjectZero – ledelsens årsberetning 2017

leia poplin acne

smuk kate kelly mogens daarbak åbningstider

lethal weapon season 2 Cookiepolitik