Endelig monitoreringsrapport for 2016

chevalier dame jakke I sommeren 2017 offentliggjorde ProjectZero monitoreringsrapporten for 2016. Rapporten viste en CO2-reduktion på 35 % siden 2007. For nyligt er de sidste forbrugstal for 2016 offentliggjort og indarbejdet i den endelige 2016 monitoringsrapport.

ambulance helicopter i aalborg kevin frilund mehl

ProjectZeros monitorering

doutzen kroes pregnant ProjectZero udarbejder årligt en CO2-monitoreringsrapport med henblik på at følge Sønderborg-områdets CO2-udledninger og energiforbrugets udvikling. Grundlaget for denne monitorering er faktisk målte energiforbrug fra Sønderborg-området samt nationale statistikker.

liberty af ejersbo Da de nationale tal først foreligger med et års forsinkelse beregner ProjectZero CO2-udledningen på baggrund af de senest foreliggende transport-tal, som derved er et år gamle.

madam my østerbro

Opdateringen viser uændret CO2-reduktion på 35 %

specialbutikken silkeborg åbningstider Selvom de nationale statikker viser en mindre stigning i olieforbrug til både transport og til fremstilling, ændrer det ikke ved den tidligere oplyste reduktion, som hermed fortsat viser en reduktion på 35 % for perioden 2007-2016.

cubansk kvinde med cigar maleri Den opdaterede monitoreringsrapport kan downloades her på hjemmesiden:

hvor langt er der fra jorden til månen trinity seven pop figures

pizza nr sundby Monitoreringsrapporten for 2017 forventes offentliggjort primo juli 2018.

krukke glaseret kobber 17. april 2018

crusader kings wiki hvad er steady state trillion trilliard billion bruichladdich bere barley 2008 50%

Monitoreringsmetoder

alex pettyfer girlfriend 2014

heks der brændes Opgørelsen af Sønderborg-områdets CO2-udledning følger metodisk den globale standard Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC), men baserer sig på de metodiske afgrænsninger, som er beskrevet i ProjectZeros Masterplan fra 2009. På ProjectZeros opfordring har NIRAS i juni 2016 gennemført et kritisk review af, i hvilket omfang ProjectZeros monitoreringsprincipper lever op til GPC´s standarder for monitorering.

teknisk assistent uddannelse Download og læs hele NIRAS revisionsnotatet hvad er erhvervsfaglige kompetencer.

buresø 111 2017 Cookiepolitik